Stipendiater 2015 – Kvinnor och Hälsa

864

Stipendier för kompetensutveckling – vi guidar dig

Stipendiet uppgår till 8000 dollar. Stipendier och bidrag Att söka stipendier och bidrag kan vara ett sätt att dryga ut sin ekonomi under studier och forskning. Det finns många stiftelser och bidragsgivare att söka från. Här har vi samlat information för dig som är student, doktorand eller medarbetare vid Göteborgs universitet.

Stipendier kvinnor studier

  1. Msc degree in usa
  2. Skicka pengar online

Kulturstipendier En samling stipendier att söka för kulturella ändamål. Vision är representanter i Centralförbundet Socialt arbete (CSA). Organisationen bildades 1903 och har spelat stor roll för att stärka det sociala arbetet i Sverige. Yrkesverksamma inom socialt arbete kan söka stipendier ur flera stora fonder som CSA förvaltar.

2019-02-01 Stipendiet på 25 000 kr tilldelas ekonomhistorikern Ulrica Söderlind, Stockholms universitet, för en studie av bryggerinäringen i Sverige mellan åren 1500-1800. Under denna period utgjorde ölet en stor del av det dagliga kalori- och näringsintaget. 2019-10-21 Utdelas årligen som stipendium eller bidrag till skötsamma och inom förutvarande Jäts församling mantalsskrivna personer, vilka bedriver studier vid lantbruks-, lanthushålls- eller skogsbruksskolor, eller i andra hand som bidrag till praktisk ungdomsverksamhet inom jordbruk och dess binäringar.

Om oss - Sverige-Amerika Stiftelsen

Vissa fackförbund ger även ekonomiskt bidrag för fackliga eller internationella studier. Irisstipendiet delas ut till ”framåtsträvande kvinnor” som genom sina  Se listan över alla stipendier för minoritetskvinnor 2021, inklusive stipendier för spansktalande kvinnor, afrikanska kvinnor och mer. Ansök nu!!! Anna Whitlocks minnesfond - Stipendier för studier utomlands, företrädelsevis inom konst, musik, och rasism samt jämlikhetsarbete & stöd för utsatta kvinnor.

Stipendier kvinnor studier

Om Studiefonden – Studiefonden

Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till enskilda studenter inom lärarutbildningen, utifrån stiftelsens ändamål, som avser att fortsätta sina studier under kommande läsår. Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till för lärarstudenter gemensamma ändamål – kan sökas av studentkår eller Stipendier för studenter inom sjöfartsyrket (t.ex. studier som resulterar i sjökaptens- eller sjöingenjörsexamen).

Stipendier kvinnor studier

Fonder och stipender att söka. Du kan även kontakta din lokalförening, yrkesförening och specialitetsförening för mer information.
Hemofer järn biverkningar

Stipendier kvinnor studier

Det finns alla möjliga stipendier att söka, också utomlands om du funderar på att studera utanför Sveriges gränser. Stipendier ges utifrån följande tre ändamål: A: För studier som handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män och närliggande frågor. B: För studier vid en utbildning till ett yrke som vanligtvis domineras av det motsatta könet. Stipendier o bidrag för barn o ungdom i gymnasiet eller eftergymnasiala studier Grundläggande högskoleutbildning Stipendier för fortsatta högskolestudier.

Vill du söka bidrag eller stipendier ur en stiftelse skickar du ansökan direkt till den aktuella stiftelsen. Du kan också ta kontakt med den kommun eller församling där du bor och fråga om de har några stiftelser som kan ge bidrag eller stipendier för ditt behov. Enligt testator ska stipendier ur fonden utdelas till studenter som är kvinnor och läser ämneslärarprogrammet med inriktning mot idrott och hälsa eller motsvarande vid Gymnastik- och Idrottshögskolan. 85 % av disponibelt belopp skall avsättas för detta ändamål. Nationella stipendier avseende det västerländska konstmusikområdet, 25 000 och 75 000 kr. Studerande på folkmusik- och jazzområdena som är antagen och bedriver studier vid svensk eller utländsk högskola eller på annat sätt bedriver högskolemässiga studier enligt behörighetsbestämmelserna, 75 000 kr.
Aftösa sår mun

Hitta på sidan Stipendier för teknikstuderande kvinnor Stipendium för dig som identifierar dig som kvinna och studerar inom teknik, ekonomi eller närliggande områden. Svenska institutet utlyser och förmedlar flera olika program för både in- och utresande stipendiater. Stipendier delas ut till studerande från kandidat - till forskarnivå. Nationella stipendier avseende det västerländska konstmusikområdet, 25 000 och 75 000 kr. Studerande på folkmusik- och jazzområdena som är antagen och bedriver studier vid svensk eller utländsk högskola eller på annat sätt bedriver högskolemässiga studier enligt behörighetsbestämmelserna, 75 000 kr. Läs mer på musakad.se. Kvinnor som studerar vid GIH:s lärar/ämneslärarprogram med inriktning mot idrott och hälsa.

Stipendier som kan sökas utan medlemskap i Publicistklubben. Sida-stipendier i utvecklingsfrågor, närmare 1 500 000 kr (högst 45 000 kr per stipendiat), för studier, rapportering och granskning i områden som berör svenskt utvecklingsarbete. Enligt testator ska stipendier ur fonden utdelas till studenter som är kvinnor och läser ämneslärarprogrammet med inriktning mot idrott och hälsa eller motsvarande vid Gymnastik- och Idrottshögskolan. 85 % av disponibelt belopp skall avsättas för detta ändamål. Idag är denna ändamålsbestämmelse breddad och stiftelsen söker leva upp till Ellen Keys vilja genom att Strand får bebos av kvinnor, vilka har intresse och behov av att få ta del av Ellen Keys tänkesätt och värderingar, och samtidigt kan beredas avskildhet för egen personlig utveckling och fortbildning (studier), främst inom ämnesområden som låg Ellen Key nära. Fonder, stiftelser och stipendier utan fokus på funktionsnedsättning. Här finns fonder, stiftelser och stipendier som vänder sig till alla.
Permanent uppehållsrätt eu medborgare

civilanställd inom polisen
uppsägning vikariat vision
dou shi
sectra årsredovisning 2021
acknowledgement

Tidigare utlysningar från externa stiftelser och organisationer

Anérstiftelsen - Bidrag för avancerade studier, företrädelsevis vid utländskt universitet. Anna Whitlocks minnesfond - Stipendier för studier utomlands, företrädelsevis inom konst, musik, naturvetenskap och teknik. Ekmanstiftelserna - Flera stiftelser som delar ut stipendier för flera olika ändamål, bland Fonder, stiftelser och stipendier utan fokus på funktionsnedsättning. Här finns fonder, stiftelser och stipendier som vänder sig till alla. Listan är ordnad efter när på året du kan ansöka. Vissa fonder kan du ansöka om hela året, de finns först i listan.